Uprava

Direktor društva:

Marko Pinjuh

Tel: 01 6266816

Fax: 01 4819291

E-mail: direktor@kgbrdovec.hr

Skupština društva:

Jedini član:
Načelnik Općine Brdovec, Alen Prelec

Nadzorni odbor:

Predsjednik nadzornog odbora:
Tomislav Tesla


Zamjenik predsjednika nadzornog odbora:
Željko Širanović


Član nadzornog odbora:
Zlatko Šoštarić


Član nadzornog odbora:
Denis Jurečić


Član nadzornog odbora:
Božidar Debeljak